Στυλό Τοπικής Επιμετάλλωσης

Στυλό τοπικής –επιλεκτικής- επιμετάλλωσης, υψηλής ποιότητας και άριστης απόδοσης, συνοδευόμενο από καλώδια και μύτη