Συσκευές Επιμετάλλωσης

Συσκευές Επιμετάλλωσης πλήρεις, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε πελάτη. Οι συσκευές αποτελούνται από:

α) Δεξαμενές Επιμετάλλωσης, κατασκευασμένες από Πολυπροπυλένιο και εξοπλισμένες με:

  • Aντίσταση με Θερμοστάτη
  • Δύο Ανοδικές και μία καθοδική μεταλλική μπάρα
  • Μοτέρ κίνησης της καθοδικής μπάρας
  • Βάνα εξαγωγής

β) Δεξαμενές Έκπλυσης με βάνα εξαγωγής

γ) Ανορθωτή με Αμπερωρομετρητή

δ) Σύστημα Απαγωγής Αερίων