Συσκευές Ανάκτησης Πολύτιμων Μετάλλων

Η εταιρεία μας προσφέρει:

  • πλήρη συστήματα Ηλεκτρολυτικής Ανάκτησης πολυτίμων μετάλλων (Χρυσού, Αργύρου, Παλλαδίου κλπ)
    Παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης πολυτίμων μετάλλων, που περιέχονται είτε σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις (από 2ppm) είτε σε μεγάλες (γραμμάρια ανά λίτρο), από διαλύματα εκπλύσεων, ηλεκτρολύτες επιμεταλλώσεων, διαλύματα ηλεκτροστιλβώσεων κλπ.
  • ειδικά Φίλτρα που περιέχουν κατάλληλες ρητίνες για την συλλογή πολυτίμων μετάλλων  (Χρυσού, Αργύρου) από διαλύματα εκπλύσεων.