Κοινά Μέταλλα Επιμετάλλωσης

Νικέλιο

Μορφές:

 • Πλάκες
 • Πλακίδια 1”x1”
 • Pellets
 • Rounds

κ.α.

Χαλκός

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΣ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΣ
 • Πλάκες
 • Πλακίδια 1”x1”
 • Clippings Ø12 L20
 • Μπάλες

κ.α.

Ορείχαλκος

Μορφές:

 • Πλάκες
 • Clippings Ø12 L20
 • Σφαίρες

κ.α.

Ψευδάργυρος

Μορφές:

 • Πλάκες
 • Χελώνες
 • Σφαίρες

κ.α.

Κασσίτερος

Μορφές:

 • Πλάκες
 • Σφαίρες

κ.α.

Μόλυβδος – Μόλυβδο-Αντιμόνιο

Μορφές:

 • Πλάκες
 • Λωρίδες/Ταινίες

κ.α.

Κάδμιο

Μορφές:

 • Πλάκες
 • Μπάρες

κ.α.

Τιτάνιο

Μορφές:

 • Φύλλα σε διάφορα πάχη
 • Βέργες κυκλικής και τετραγωνικής διατομής

κ.α.

Γραφίτης

Μορφές:

 • Πλάκες

κ.α.