Μέταλλα Χύτευσης

Ζάμακ

  • Πρέσας μεταλλικού καλουπιού
  • Περιστροφικής πρέσας με καλούπι σιλικόνης.

Pewter

Κράματα Κασσιτέρου / Μόλυβδου /Αντιμονίου / Χαλκού σε διάφορες αναλογίες.