Πρώτες Ύλες

ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ

Καλιοκυανιούχος Χρυσός
Καλιοτετρακυανιούχος Χρυσός

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥ

Κυανιούχος Άργυρος
Καλιοκυανιούχος Άργυρος
Νιτρικός Άργυρος
Οξείδιο του Αργύρου
Ιωδιούχος Άργυρος

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ

Χλωριούχο Παλλάδιο
Διχλωροτετράμινο Παλλάδιο

ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ

Θειικό Νικέλιο
Χλωριούχο Νικέλιο
Ανθρακικό Νικέλιο
Σουλφαμικό Νικέλιο
Φθοριούχο νικέλιο
Νιτρικό Νικέλιο

ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΥ

Θειικός Χαλκός
Χλωριούχος Χαλκός Άνυδρος
Νιτρικός Χαλκός
Τετραφθοριοβορικός Χαλκός
Κυανιούχος Χαλκός
Σκόνη Χαλκού

ΕΝΩΣΕΙΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Χλωριούχος Ψευδάργυρος
Οξείδιο Ψευδαργύρου
Θειικός Ψευδάργυρος
Σκόνη Ψευδαργύρου
Εναμμώνιος Χλωριούχος Ψευδάργυρος (FLUX)
Κυανιούχος Ψευδάργυρος

ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ

Θειικός Κασσίτερος
Χλωριούχος Κασσίτερος Άνυδρος
Φθοριοβορικός Κασσίτερος
Μεθανοσουλφονικός Κασσίτερος

ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΙΟΥ

Κυανιούχο Κάλιο
Σιδηροκυανιούχο Κάλιο
Ανθρακικό Κάλιο
Θειοκυανιούχο Κάλιο
Κασσιτερικό Κάλιο
Φθοριοπυριτικό Κάλιο
Χλωριούχο Κάλιο
Καυστικό Κάλιο

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥ

Χλωριούχο Αμμώνιο

Θειικό Αμμώνιο

Θειοκυανιούχο Αμμώνιο

Μολυβδαινικό Αμμώνιο

Όξινο Φθοριούχο Αμμώνιο

Υπερθειικό Αμμώνιο

ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Κυανιούχο Νάτριο
Ανθρακικό Νάτριο
Καυστικό Νάτριο
Φωσφορικό Τρινάτρι
Τριπολυφωσφάτ Νατρίου
Πυροφωσφορικό Τετρανάτριο
Θειικό Νάτριο
Γλυκονικό Νάτριο
Κασσιτερικό Νάτριο
Θειώδες Νάτριο
Θειοθειικό Νάτριο
Κιτρικό Νάτριο
Μεταπυριτικό Νάτριο
Νιτρικό Νάτριο
Νιτρώδες Νάτριο
Φθοριοπυριτικό Νάτριο
Όξινο Φθοριούχο Νάτριο
Όξινο Θειικό Νάτριο
Όξινο Θειώδες Νάτριο (Μπισουλφίτ)
Όξινο Ανθρακικό Νάτριο
Βενζοικό Νάτριο

ΟΞΕΑ

Χρωμικό Οξύ
Θειικό Οξύ χημικώς καθαρό
Θειικό Οξύ βιομηχανικό
Νιτρικό Οξύ
Υδροχλωρικό Οξύ
Μεθανοσουλφονικό Οξύ
Φωσφορικό Οξύ
Κιτρικό Οξύ
Φθοριοβορικό Οξύ
Σουλφαμικό Οξύ
Μονοχλωροξικό οξύ
Βορικό Οξύ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανθρακικό Βάριο
Ανθρακικό Ασβέστιο
Θειικό Κοβάλτιο
Θειικό Στρόντιο
Θειική Λιγνίνη Wafex
Οξείδιο Καδμίου
Οξείδιο Σεληνίου
Φθοριοβορικός Μόλυβδος
Στυπτηρία Καλίου-Νατρίου
Τρυγικό Κάλιο-Νάτριο
Τριχλωριούχος Σίδηρος
Σακχαρίνη
Βουτυλογλυκόλη
Benzotriazole
Άνθρακας Ενεργός
Βόρακας