Επαργύρωση

Καλύπτουμε πλήρως τον τομέα των Ηλεκτρολυτικών Επαργυρώσεων με εξειδικευμένα χημικά προϊόντα και πρώτες ύλες για :

  • Άσπρες Γυαλιστερές αποθέσεις Αργύρου μικρού αλλά και μεγάλου πάχους
  • Γυαλιστερές αποθέσεις Αργύρου , υψηλής σκληρότητας και αντοχής, κατάλληλες για την επαργύρωση δίσκων, μαχαιροπήρουνων κλπ
  • Γαλβανοπλαστική Αργύρου: αποθέσεις Αργύρου, μεγάλου πάχους σε  μη-μεταλλικά αντικείμενα
  • Γυαλιστερές αποθέσεις Αργύρου από Ηλεκτρολύτη   Επαργύρωσης Μη-Κυανιούχο
  • Τοπικές αποθέσεις Αργύρου με τη χρήση κατάλληλου διαλύματος και ειδικού στυλό (Tampon).

Ταυτόχρονα διαθέτουμε χημικά προϊόντα, κορυφαίων οίκων για Χημικές Αποθέσεις Αργύρου σε αντικείμενα από Χαλκό και Ορείχαλκο.
Προσφέρουμε σχετικά προϊόντα  κυανιούχα αλλά και Μη-Κυανιούχα, νέας τεχνολογίας.