Επικαδμίωση

Η εταιρεία μας μπορεί να σας  προσφέρει κατάλληλα χημικά προϊόντα για εξαιρετικά λευκές και γυαλιστερές αποθέσεις Καδμίου, άριστης  επιπέδωσης και αυξημένης αντοχής στη διάβρωση