Επιμετάλλωση με Κασσίτερο & Κράματα Κασσιτέρου

Διαθέτουμε προϊόντα για:

  • Λευκές αποθέσεις καθαρού Κασσιτέρου, υψηλής γυαλάδας και επιπέδωσης. Χρησιμοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών, στην επιμετάλλωση χάλκινων μπαρών, σε διακοσμητικές εφαρμογές κλπ
  • Αποθέσεις κραμάτων Κασσιτέρου με άλλα μέταλλα, όπως Μόλυβδο, Χαλκό, Άργυρο κλπ