Επιπαλλαδίωση

Διαθέτουμε διαλύματα επιπαλλαδίωσης, εύκολα στο χειρισμό, που δίνουν :

  • Λευκές αποθέσεις Παλλαδίου
  • Λευκές αποθέσεις Παλλαδίου-Ινδίου
  • Λευκές αποθέσεις Παλλαδίου –Νικελίου

που μπορούν να εφαρμοστούν πάνω σε αντικείμενα από Άργυρο, Μπρούντζο κλπ ως ενδιάμεσο στρώμα, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αντοχή των επιμεταλλωμένων αντικειμένων στη διάβρωση