Επιπλατίνωση

Διαθέτουμε διαλύματα Επιπλατίνωσης , για λευκές αποθέσεις υψηλής σκληρότητας.