Επιρουθηνίωση

Η Εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει με κατάλληλα διαλύματα για αποθέσεις Ρουθηνίου:

  • σκούρου μαύρου χρώματος
  • ανθρακί μαύρου χρώματος