Επιχάλκωση

Καλύπτουμε πλήρως τον τομέα των Επιχαλκώσεων με πρώτες ύλες και εξειδικευμένα χημικά προϊόντα για :

  • Επιχάλκωση Όξινη: λαμβάνονται αποθέσεις ελατές, υψηλής γυαλάδας και επιπέδωσης
  • Γαλβανοπλαστική Χαλκού:  επιτυγχάνονται αποθέσεις χαλκού μεγάλου πάχους και υψηλής γυαλάδας. Πρόκειται για ηλεκτρολύτες με υψηλή ταχύτητα απόθεσης
  • Επιχάλκωση Κυανιούχα, υψηλής ταχύτητας απόθεσης: λαμβάνονται αποθέσεις υψηλής γυαλάδας και επιπέδωσης
  • Επιχάλκωση Αλκαλική-Μη κυανιούχα : επιτυγχλανονται αποθέσεις χαλκού, υψηλής γυαλάδας και επιπέδωσης