Επιχρωμίωση

Η εταιρεία μας προσφέρει προϊόντα κατάλληλα για αποθέσεις:

  • Διακοσμητικής-Καταλυτικής Επιχρωμίωσης  με Εξασθενές Χρώμιο
  • Διακοσμητικής Επιχρωμίωσης  με Τρισθενές Χρώμιο
  • Σκληρής-Καταλυτικής Επιχρωμίωσης,  μεγάλης απόδοσης ρεύματος, για  αποθέσεις υψηλής σκληρότητας