Επιμετάλλωση με Ψευδάργυρο & Κράματα Ψευδαργύρου

Διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην επιψευδαργύρωση, με προϊόντα κορυφαίων ευρωπαϊκών οίκων για:

  • Αποθέσεις καθαρού Ψευδαργύρου, υψηλής γυαλάδας και επιπέδωσης, με τη χρήση όξινων ή κυανιούχων ή αλκαλικών-μη κυανιούχων ηλεκτρολυτών επιψευδαργύρωσης
  • Αποθέσεις κραμάτων Ψευδαργύρου με Νικέλιο, Σίδηρο ή άλλα μέταλλα, υψηλής γυαλάδας