Επορειχάλκωση

Η εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει με ηλεκτρολύτες Επορειχάλκωσης, με τους οποίους επιτυγχάνονται:

  • Διακοσμητικές κίτρινες γυαλιστερές  αποθέσεις ορειχάλκου,  μικρού πάχους
  • Κίτρινες γυαλιστερές  αποθέσεις ορειχάλκου, υψηλού πάχους, κατάλληλες για οξειδώσεις