Ανορθωτές Επιμετάλλωσης

Η διαδικασία της Ηλεκτρολυτικής Επιμετάλλωσης απαιτεί τη μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) του δικτύου σε συνεχές (DC). To έργο αυτό αναλαμβάνει ο Ανορθωτής Επιμετάλλωσης.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα Ανορθωτών για την κάλυψη των αναγκών ενός μικρού εργαστηρίου μέχρι μιας μεγάλης βιομηχανίας.

Εφαρμογές:

  • Γενικές Επιμεταλλώσεις
  • Επιμεταλλώσεις Πολύτιμων Μετάλλων
  • Ανοδίωση Αλουμινίου
  • Σκληρό Χρώμιο
  • Μονάδες Απονέρων
  • Ηλεκτροστίλβωση κ.α.

Ανορθωτές Πολύτιμων Μετάλλων

Υψηλής ακρίβειας και χαμηλής κυμάτωσης (ripple) για την επιμετάλλωση πολύτιμων μετάλλων
(με ή χωρίς Αμπερωρομετρητή )

Ανορθωτές με Ψύξη Αέρα

  • Thyristor
  • Switch Mode (Ηλεκτρονικοί)

Ανορθωτές με Ψύξη Λαδιού

  • Variak
  • Thyristor