Μονάδες Επιμετάλλωσης

Η εταιρεία μας, ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, δραστηριοποιείται εδώ και τέσσερις δεκαετίες στην προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων επιμετάλλωσης όλων των τύπων, χειροκίνητων, ημιαυτόματων και αυτόματων.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας έχει προμηθεύσει πολλές σύγχρονες, πλήρως αυτοματοποιημένες μονάδες επιμετάλλωσης ψευδοκοσμημάτων (faux bijoux), διακοσμητικών και βιομηχανικών προϊόντων, στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Πέραν του εξοπλισμού έχει θέσει σε αρχική λειτουργία της μονάδες αυτές και είναι υπεύθυνη για την καλή τους λειτουργία σε ότι αφορά τα χημικά και αναλώσιμά.

Ακολουθούν φωτογραφίες μονάδων διαφόρων τύπων.

Αυτόματη Μονάδα Μαζικής Επιμετάλλωσης Αντικειμένων

Κατάλληλη για την επιμετάλλωση σε μεγάλη κλίμακα, μικρού και μεσαίου μεγέθους αντικειμένων με τη βοήθεια μπουράτων (Rotor & Mini Rotor).

Αυτόματη Μονάδα Επιμετάλλωσης Αντικειμένων σε Τελάρα (Σταθερά)

Κατάλληλη για την επιμετάλλωση μεγάλων, σύνθετου σχήματος ή και ευαίσθητων αντικειμένων. Ενδείκνυται για την παραγωγή διακοσμητικών αποθέσεων.

Χειροκίνητη Μονάδα Επιμετάλλωσης

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα μεταφοράς των αντικειμένων από το ένα στάδιο στο επόμενο. Οι μονάδες αυτές έχουν υψηλότερο διαχειριστικό κόστος και ενδείκνυνται για την επιμετάλλωση μικρού όγκου αντικειμένων.