Εναλλάκτες Ψύξης – Θέρμανσης

Υλικά κατασκευής:
-Θερμοπλαστικά υλικά (PP, PVDF κ.α.)
-Τιτάνιο
-Ανοξείδωτος Χάλυβας