Μπουράτα Επιμετάλλωσης

Η επιμετάλλωση μικρών αντικειμένων, τα οποία κρίνεται ασύμφορο να επιμεταλλωθούν μέσω μεμονωμένης ανάρτησής των από την καθοδική μπάρα, επιτυγχάνεται με τη χρήση μπουράτων επιμετάλλωσης.

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει, κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, τον κορυφαίο οίκο PROGALVANO Srl. που κατασκευάζει μπουράτα για την επιμετάλλωση αντικειμένων σε μεγάλη κλίμακα (ROTOR), όπως επίσης και μικρότερα μπουράτα (MINIROTOR) για την επιμετάλλωση μικρότερων ποσοτήτων ψευδοκοσμημάτων, κοσμημάτων, χυτών κτλ.

Rotor

Κατάλληλα για την μαζική επιμετάλλωση (60-120kg) μικρών αλλά και μεγαλύτερων αντικειμένων.

MiniRotor

Κατάλληλα για την επιμετάλλωση μικρών αντικειμένων σε μικρές ποσότητες (0,1-15kg).

Ανταλλακτικά & Συμπληρωματικός Εξοπλισμός