Πιστόλια Αγωγιμοποίησης

Διαθέτουμε ειδικά πιστόλια, που χρησιμοποιούνται για την αγωγιμοποίηση μη-μεταλλικών αντικειμένων, πριν το στάδιο της Γαλβανοπλαστικής.

Μέσω των πιστολιών, ψεκάζονται ειδικά διαλύματα Ενεργοποίησης και Αγωγιμοποίησης με βάση τον Άργυρο.