Συσκευές Ελέγχου

  • Όργανα μέτρησης του πάχους των στρωμάτων επιμετάλλωσης (φορητά ή επιτραπέζια)
  • Όργανα μέτρησης του PH(πε-χα) των διαλυμάτων επιμετάλλωσης (χαρτιά-ταινίες, φορητά όργανα με ενσωματωμένο ή αποσπώμενο ηλεκτρόδιο)
  • Συσκευές μέτρησης της αγωγιμότητας διαλυμάτων (αγωγιμόμετρα)
  • Συσκευές μέτρησης του διαλυμένου οξυγόνου
  • Μετρητές του δυναμικού οξειδοαναγωγής των διαλυμάτων
  • Αμπερωρομετρητές