Αλουμίνιο – Ανοδίωση Αλουμινίου

Ανοδίωση – Βαφή

Ανοδίωση Τιτάνιου1.ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Το καθαρό Αλουμίνιο είναι ανθεκτικό στη διάβρωση, καθώς όταν εκτίθεται στον ατμοσφαιρικό αέρα σχηματίζεται πάνω στην επιφάνειά του στρώμα οξειδίου του Αλουμινίου, που το προστατεύει. Το καθαρό αλουμίνιο όμως έχει μικρή σκληρότητα. Για το λόγο αυτό παράγονται κράματα Αλουμινίου, με καλές μηχανικές ιδιότητες, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς όπως η αεροναυπηγική κλπ. Τα κράματα του Αλουμινίου  όμως έχουν μικρή αντοχή στη διάβρωση.  Για αυτό το λόγο, εφαρμόζεται η ανοδική οξείδωση (‘ανοδίωση’) του Αλουμινίου, με την οποία δημιουργείται τεχνητά, μέσω της ηλεκτροχημικής μεθόδου, στρώμα Οξειδίου του Αλουμινίου με πάχος συνήθως 10-30 μικρά, το οποίο είναι διαφανές (σαν γυαλί).    Το ανοδικό επίστρωμα δεν είναι συνεχές και παρουσιάζει πόρους

Η εταιρία μας διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, χημικά και εξοπλισμό που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία

2. ΒΑΦΕΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ- ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ).

Τα στρώματα του Οξειδίου του Αλουμινίου που δημιουργούνται με την ανοδίωση, έχουν μεγάλη ικανότητα απορρόφησης και μπορούν εύκολα να λάβουν διάφορες αποχρώσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εμβάπτισή τους σε υδατικά διαλύματα οργανικών ή ανόργανων ουσιών.  Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία τέτοιων προϊόντων.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΑ

Εκτός από τη χημική βαφή του ανοδιωμένου Αλουμινίου, εφαρμόζεται και η μέθοδος της Ηλεκτρολυτικής Βαφής, κατά την  οποία γίνεται ηλεκτρολυτική απόθεση σωματιδίων στους πόρους του ανοδιωμένου Αλουμινίου με τη βοήθεια εναλλασσόμενου ή παλμικού ρεύματος. Κατόπιν ακολουθεί το στάδιο του Σφραγίσματος  Τα πλέον διαδεδομένα χρώματα που λαμβάνονται με το ηλεκτρόχρωμα είναι κυρίως αποχρώσεις του καφέ, του κιτρινο-χρυσού  κα. Διαθέτουμε προϊόντα κατάλληλα για τον έγχρωμο ηλεκτρολυτικό χρωματισμό

4. ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ

Για  μεγάλη αντοχή του οξειδίου του αλουμινίου  σε διάφορες  καιρικές συνθήκες καθώς και για ανθεκτική διακοσμητική εμφάνιση εφαρμόζεται  σφράγισμα  των πόρων του ανοδιωμένου Αλουμινίου.

Με αυτή τη διαδικασία ενυδατώνεται το οξείδιο του Αλουμινίου (μετατρέπεται σε μονο-ενυδατωμένο κρυσταλλικό οξείδιο της μορφής        Al2O3. H2O)  και με την επερχόμενη διόγκωσή του, κλείνουν (‘’σφραγίζονται’’)   οι πόροι.

Επιπλέον, στην  περίπτωση που έχει προηγηθεί το στάδιο της Βαφής, οι χρωστικές ουσίες εγκλωβίζονται  μέσα στους πόρους και έτσι εξασφαλίζεται η σταθερότητα του χρώματος στο χρόνο.   Οι χρωστικές ουσίες  είναι ορατές , γιατί όπως ήδη αναφέρθηκε, το  ανοδικό  επίστρωμα είναι  διαφανές,  σα γυαλί.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος σφράγισης γίνεται με τη χρήση υψηλής καθαρότητας νερού  σε θερμοκρασία  80 – 100 Βαθμών Κελσίου με τη βοήθεια  κατάλληλων προσθημάτων.

Επίσης μπορούν να  σφραγίσουν οι πόροι του ανοδιωμένου Αλουμινίου  με τη χρήση διαλυμάτων που περιέχουν άλατα μετάλλων (πχ Νικελίου)  σε  θερμοκρασία δωματίου.

Επιμετάλλωση

Τροχος ΧρωμιωσηΠρουπόθεση για την επιτυχή επιμετάλλωση αντικειμένων από Αλουμίνιο (ζάντες αυτοκινήτων, προφυλακτήρες, ή άλλα εξαρτήματα αυτοκινήτων και μηχανών από αλουμίνιο κλπ) αποτελεί η σωστή εφαρμογή όλων των απαραίτητων σταδίων προκατεργασίας. Στα στάδια αυτά περιλαμβάνεται το στάδιο της χημικής Επιψευδαργύρωσης (ABL). Μπορούμε να σας προσφέρουμε προιόντα κορυφαίων ευρωπαικών οίκων, με τα οποία λαμβάνουμε αποθέσεις άριστης πρόσφυσης, μεγάλης σκληρότητας και υψηλής στιλπνότητας πάνω σε αντικείμενα από Αλουμίνιο, οι οποίες πληρούν τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές.

Δείτε περισσότερα εδώ

Επιφανειακή Προκατεργασία

  • Απολάδωση Υπερήχων
  • Βραστές Απολαδώσεις
  • Αποξειδώσεις
  • Ηλεκτρολυτικές Απολαδώσεις
  • Χημική Στίλβωση
  • Ματτάρισμα

Προκατεργασία πριν την Ηλεκτροστατική Βαφή

  • Χρωμάτωση
  • Παθητικοποίηση

Δείτε περισσότερα εδώ