Χρωματισμός (Ανοδίωση) Τιτανίου

Με τη διαδικασία της Ηλεκτρόλυσης το καθαρό Τιτάνιο καθώς και τα κράματά του αντιδρούν με το Οξυγόνο που εκλύεται από την ηλεκτρόλυση του νερού και δημιουργείται στην επιφάνειά του Οξείδιο του Τιτανίου.

Το στρώμα του Οξειδίου, δρα σαν πρίσμα, που φιλτράρει τα κύματα του φωτός.

Ανάλογα με το πάχος του στρώματος, το οποίο σχετίζεται με την εφαρμοζόμενη τάση, το φως αντανακλάται και διαθλάται στην επιφάνεια του οξειδίου και παράγεται ευρεία γκάμα λαμπερών χρωμάτων.

Η κλίμακα των λαμβανόμενων χρωμάτων μοιάζει με το ουράνιο τόξο (μπλε, κόκκινο κίτρινο κλπ).

Ο ηλεκτρολυτικός Χρωματισμός (Ανοδίωση) Τιτανίου βρίσκει εφαρμογή στην τομέα των Οπτικών, της Οδοντιατρικής, της Χρυσοχοΐας , της Ωρολογοποιίας κλπ.

Χημικά

Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα χημικά προϊόντα :

  • Ηλεκτρολύτης Χρωματισμού
  • Ενεργοποίηση-Αποξείδωση
  • Απολαδώσεις .

Είδη Τιτανίου