Δονητές Λείανσης / Γυαλίσματος

Η μαζική επιφανειακή κατεργασία (Vibrofinishing) είναι μια μηχανική/χημική διεργασία για τον καθαρισμό, τη λείανση και το γυάλισμα αντικειμένων που παράγονται μαζικά, μέσω χύτευσης ή με τη χρήση εργαλειομηχανών.

Κατά τη διαδικασία αυτή τα αντικείμενα προς επεξεργασία εισάγονται σε κυκλικό ή ορθογώνιο κάδο, μαζί με λειαντική ύλη (τρόχαλα) και κατάλληλα χημικά. Η συνεχής τριβή των αντικειμένων με τα τρόχαλα παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα, μειώνοντας την τραχύτητά της επιφάνειας των αντικειμένων.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα από Δονητές όλων των ειδών, Τρόχαλα και Χημικά-πρόσθετα για την κάλυψη των αναγκών ενός μικρού εργαστηρίου μέχρι μιας μεγάλης βιομηχανίας.

Ακολουθεί πίνακας με τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα που δύναται να σας προμηθεύσουμε.

Εξοπλισμός

Δονητές Κυκλικοί

Η χωρητικότητά τους ποικίλει από λίγα λίτρα, για δονητές χρυσοχοΐας, μέχρι 3.000 λίτρα για την κατεργασία μεγάλων μεταλλικών αντικειμένων ή μαρμάρων.

Συνιστώνται για τη λείανση αντικειμένων με τη χρήση τροχάλων ή για το γυάλισμά τους με τη χρήση πορσελάνης.

Δονητές Ορθογώνιοι

Συνιστώνται για τη λείανση αντικειμένων με τη χρήση τροχάλων όπως επίσης για το γυάλισμά τους με τη χρήση πορσελάνης ή/και ανοξείδωτων μπιλιών.

Στεγνωτήρια Δονητικά

Χρησιμοποιούνται για το στέγνωμα των αντικειμένωνμε τη βοήθεια φυτικής ύλης (Sigatura).

Αποτελούν το τελικό στάδιο της διαδικασίας.

Περιστροφικά TURBO

Συνιστώνται για την κατεργασία μικρών αντικειμένων σε χρόνο υποπολλαπλάσιο αυτού που απαιτείται με τη χρήση των δονητών.

Διαχωριστήρες

Χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό αντικειμένων και τροχάλων, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση των νεκρών χρόνων.

Μπουράτα Περιστροφικά

Αποτελούν τον πρόδρομο των δονητών. Σε κάποιες περιπτώσεις συνιστούν αποτελεσματική λύση για τη λείανση αντικειμένων

Συστήματα Καθαρισμού

Συμβάλλουν στο καθαρισμό του νερό των δονητών, καθιστώντας εφικτή την επαναχρησιμοποίησή του.

Αναλώσιμα

Μέσα Λείανσης

  • Τρόχαλα Πολυεστερικά
  • Τρόχαλα Κεραμικά
  • Τρόχαλα Ουρίας
  • Πορσελάνη
  • Ανοξείδωτες Μπίλιες
  • Sigatura
  • Ξυλάκια
  • Χημικά

Ανάλογα μετη διαδικασία, το προς επεξεργασία μέταλλο και το μέγεθός του, επιλέγουμε το σωστό μέσο τριβής από την παραπάνω λίστα.

Χημικά

Ανάλογα με τη διαδικασία μπορεί να είναι σε υγρή μορφή, σε στερεή ή και σε μορφή πάστας.

Βοηθούν τη δόνηση, καθαρίζοντας το αντικείμενο ή και αλλάζοντας ακόμα τα χαρακτηριστικά του.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία χημικών – αναλωσίμων για κάθε περίσταση.