Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Η εταιρεία μας, ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, δραστηριοποιείται στον τομέα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων από Επιμεταλλωτήρια, Θερμά Γαλβανιστήρια, εγκαταστάσεις Ανοδίωσης Αλουμινίου και από άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Μονάδες Φυσικοχημικής Επεξεργασίας

Συνεχούς ροής ή επεξεργασίας παρτίδας.

Είναι οικονομικές μονάδες που παράγουν νερό αποδεκτής ποιότητας για απόρριψη στο αποχετευτικό δίκτυο ή για επαναχρησιμοποίησή του σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Εξατμιστήρες

Διαφόρων τύπων και δυναμικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επιτρέπουν την πλήρη ανακύκλωση των βιομηχανικών αποβλήτων, παράγοντας απεσταγμένο νερό.

Συσκευές Αντίστροφης Ωσμωσης

Βασιζόμενες στο φαινόμενο της ώσμωσης αποτελούν συνήθως τμήμα μια ευρύτερης μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων. Λειτουργώντας αυτόνομα επιτρέπουν τον καθαρισμό του νερού του δικτύου από υψηλά ιονικά φορτία.

Ιοντοανταλλακτικές Ρητίνες

Αποτελούν μια πρόσθετη επιλογή για τον καθαρισμό του νερού. Μπορούν να συνδυαστούν με τις υπόλοιπες μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων.

Φιλτρόπρεσσες

Χειροκίνητες ή αυτόματες, για αποτελεσματικότερη αφυδάτωση της παραγόμενης λάσπης.

Χωρητικότητα: 15÷300λίτρα

Δεξαμενές

Από Πολυπροπυλένιο (PP), για αποθήκευση οξέων, εξουδετέρωση οξέων και βιομηχανικών αποβλήτων, καθίζηση αυτών και λοιπές εφαρμογές.

Χημικά

Για την επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Πολυηλεκτρολύτες
  • Κροκιδωτικά
  • Εξουδετερωτές χρωμίου
  • Ενεργό Άνθρακα
  • Οξέα

κ.α.