Βοηθητικός Εξοπλισμός

//Βοηθητικός Εξοπλισμός

Η εταιρία μας προσφέρει τελάρα ανάρτησης προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των πελατών της.

Ο βασικός κορμός των τελάρων , κατασκευασμένος από ορείχαλκο, αλουμίνιο ή σίδερο, είναι μονωμένος με ειδικά πολυμερή , όπως PVC κλπ.

Οι επαφές των τελάρων, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο AISI 316, έχουν μορφή απλού γάντζου ή ελατηρίου κλπ, ανάλογα με τη μορφή-γεωμετρία των αντικειμένων προς ανάρτηση.

Προσφέρονται  μαγνητικοί αναδευτήρες, θερμαινόμενοι ή μη,  καταξιωμένων οίκων που πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές.

Με τη χρήση της ανάδευσης επιτυγχάνεται η ανάδευση του διαλύματος κατά τη διάρκεια της επιμετάλλωσης,  συνεισφέροντας στη δημιουργία ηλεκτρολυτικών μεταλλικών στρωμάτων ύψιστης ποιότητας.
Με τη χρήση της θέρμανσης σε συνδυασμό με την  ανάδευση, επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη θέρμανση του διαλύματος.
Οι μαγνητικοί αναδευτήρες διαθέτουν ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανάδευσης και θέρμανσης.

Διαθέτουμε Ζυγούς ακριβείας με ψηφιακές ενδείξεις και εύκολο χειρισμό με ακρίβεια 1 ή παραπάνω  δεκαδικών.

Προσφέρουμε βοηθητικό εξοπλισμό,  όπως ποτήρια ζέσεως από 50-5.000 ml,  κωνικές   φιάλες, γυάλινους αναδευτήρες, πλαστικούς υδροβολείς, κ.λπ. απαραίτητα εργαλεία για τη διευκόλυνση στο χειρισμό των χημικών.

Η εταιρεία μας διαθέτει  κατάλληλα  μέσα ατομικής προστασίας για την ασφάλεια των ατόμων που χειρίζονται επικίνδυνες Α Ύλες και προϊόντα  :
Α) Μέσα προστασίας των ματιών  (ΕΝ 166)
Β) Mέσα  προστασίας της αναπνοής (μάσκες) (ΕΝ 136, ΕΝ 143 κ.ά.)
Γ) Γάντια νιτριλίου, Latex/Νεοπρενίου κτλ  σε διαφορετικά μήκη (ΕΝ  374, ΕΝ 388)
Δ) Υποδήματα εργασίας  (μποτάκια, γαλότσες) (ΕΝ ISO 20345)
Ε) Ενδύματα   (πχ  παντελόνια, φόρμες, μπουφάν εργασίας, κ.ά.)