Θερμό Γαλβάνισμα

Το Θερμό Γαλβάνισμα είναι μια αποτελεσματική μέθοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας του χάλυβα, κατά την οποία τα χαλύβδινα αντικείμενα επικαλύπτονται με ψευδάργυρο, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο την οξείδωση τους.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την εμβάπτιση των αντικειμένων σε μια δεξαμενή που περιέχει τηγμένο ψευδάργυρο (συνήθης θερμοκρασία 450°C). Η μεταλλουργική αντίδραση του σίδηρου με τον λιωμένο ψευδάργυρο δημιουργεί μια σειρά στρώσεων κραμάτων ψευδαργύρου-σιδήρου με ισχυρή πρόσφυση πάνω στα χαλύβδινα αντικείμενα. Η εξωτερική στρώση αποτελείται από καθαρό ψευδάργυρο και δίνει την λαμπερή εμφάνιση που έχουν τα θερμογαλβανισμένα αντικείμενα.

Για να είναι επιτυχής η μεταλλουργική αντίδραση ψευδαργύρου-σιδήρου είναι απαραίτητη η προετοιμασία των αντικειμένων που θα τους εξασφαλίσει καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, οξείδια και άλλου είδους επικαθίσεις. Η προκατεργασία αυτή συνίσταται στα ακόλουθα στάδια:

 • Απολάδωση: αφαιρούνται τυχόν λάδια από την επιφάνεια των αντικειμένων
 • Αποξείδωση: αφαιρούνται οξείδια με τη βοήθεια διαλύματος υδροχλωρικού οξέως.
 • Εμβάπτιση σε Flux : δημιουργείται ένα φιλμ εναμμώνιου χλωριούχου ψευδαργύρου.

Ενδιάμεσα των παραπάνω σταδίων παρεμβάλλονται στάδια ξεπλύματος με νερό.

Μετά το στάδιο της προκατεργασίας, τα αντικείμενα προθερμαίνονται και κατόπιν εμβαπτίζονται στη δεξαμενή γαλβανίσματος.

Η εταιρεία μας, ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, αναλαμβάνει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού όπως επίσης και των αναγκαίων χημικών μιας μονάδας θερμού γαλβανίσματος.

Εξοπλισμός

Φούρνοι Γαλβανιστηρίου

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με κορυφαίους κατασκευαστές για την προμήθεια των φούρνων του θερμού γαλβανίσματος.

Ενδεικτικό πελατολόγιο κατά αλφαβητική σειρά:

 • ΒΙΟΚΑΔΟ ΑΕΒΕ
 • EUROMETAL   ΑΒΕΕ
 • GEOSOL-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
 • ΜΑΒΙΣΩ ΑΕ
 • ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
 • ΤΣΑΝΑΗΣ ΑΒΕΕ
 • ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΣ ΑΒΕΕ

Δεξαμενές Γαλβανίσματος

Η εταιρεία μας αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της κορυφαίας εταιρείας κατασκευής δεξαμενών θερμού γαλβανίσματος PILLING GmbH.

Η PILLING κατασκευάζει επίσης δεξαμενές αλάτων για τις θερμικές κατεργασίας χαλύβων (ενανθρακώσεις, εναζωτώσεις κ.α.).

Στεγνωτήρια

Πριν την εμβάπτιση στη δεξαμενή του τηγμένου ψευδαργύρου, είναι απαραίτητο το στέγνωμα – προθέρμανση των αντικειμένων. Ενδεικτική θερμοκρασία:140-160°C

Δεξαμενές Προκατεργασίας

Κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (PP) που επιδεικνύει άριστη μηχανική και χημική αντοχή.

Ενδεικτικό πελατολόγιο:

 • BIOMEK ABEE
 • ΤΣΑΝΑΗΣ ΑΒΕΕ
 • ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΣ ΑΒΕΕ

Συσκευές Καθαρισμού Flux

Χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση του σιδήρου από τη δεξαμενή του FLUX σε πραγματικό χρόνο.

Ενδεικτικό πελατολόγιο:

 • BIOMEK ABEE
 • GEOSOL-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
 • ΤΣΑΝΑΗΣ ΑΒΕΕ
 • ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΣ ΑΒΕΕ

Πλυντηρίδα (Scrubber)

Χρησιμοποιούνται για την απαγωγή των ατμών που παράγονται από το στάδιο της προκατεργασίας.

Μονάδες Εξουδετέρωσης Οξέων

Διαφόρων τύπων (Φυσικο-Χημικές, Εξατμιστήρες, Φιλτρόπρεσσες κ.α.). Επεξεργάζονται τα απόβλητα των θερμών γαλβανιστηρίων.

Συμπληρωματικός Εξοπλισμός

 • Αντλίες Ψευδαργύρου
 • Κουτάλες Αφαίρεσης Hardzinc
 • Δεξαμενές Διατήρησης Τηγμένου Ψευδαργύρου
 • Περιστροφικά Στεγνωτήρια
 • Φιλτροκυκλώνια: για τη συγκράτηση των σωματιδίων ψευδαργύρου κατά το γαλβάνισμα κ.α.

Χημικά

Οξινες Απολαδώσεις

Η εταιρία μας διαθέτει Οξινες Απολαδώσεις, κατάλληλες για την προκατεργασία των σιδερένιων πριν το Θερμό Γαλβάνισμα.

Πρόκειται για προϊόντα αποτελούμενα από οξέα, τασιενεργά μεγάλης δραστικότητας και αδρανοποιητές

Έχουν καλή απολαδωτική δράση σε σιδερένια αντικείμενα, απομακρύνοντας λίπη, έλαια και υπολείμματα συγκόλησης.

Το 80% των διαλελυμένων λιπών και ελαίων που αφαιρούνται από τις μεταλλικές επιφάνειες, πέφτουν σαν λάσπη στο πυθμένατης δεξαμενής όξινης απολάδωσης . Το υπόλοιπο ποσοστό γαλακτωματοποιείται και αφού επιτευχθεί ο βαθμός κορεσμού, πέφτουν και αυτά στον πυθμένα, σαν λάσπη.

Μέσω της αδρανοποιητικής δράσης τους, εμποδίζεται η προσβολή του σιδερένιου υποστρώματος ακόμα και στην περίπτωση πολύωρης παραμονής των αντικειμένων στο διάλυμα της όξινης απολάδωσης.

Απολαδώσεις Βραστές

Πρόκειται για αλκαλικά προϊόντα,    που τα διαλύματά τους χρησιμοποιούνται σε Θερμοκρασία Λειτουργίας 60-80 Βαθμούς Κελσίου και  αφαιρούν πάστες λείανσης, λάδια κλπ από αντικείμενα από  Σίδηρο .

Προσθετικά Αποξείδωσης

Διαθέτουμε προσθετικά χημικά προϊόντα, κορυφαίων ευρωπαϊκών οίκων, που προστίθενται σε διαλύματα αποξείδωσης με Υδροχλωρικό Οξύ ή Θειικό Οξύ και βελτιστοποιούν την προκατεργασιά των σιδερένιων αντικειμένων πριν το Θερμό Γαλβάνισμα.

 •  Απολαδωτικά Προσθήματα

Προστίθενται σε μικρή αναλογία σε διαλύματα αποξείδωσης και απολαδώνουν την επιφάνεια των μετάλλων.

 • Αδρανοποιητές Οξέων

-Βελτιώνουν τη δράση των διαλυμάτων αποξείδωσης, προστατεύοντας την επιφάνεια των μετάλλων από προσβολή των οξέων (πόριασμα)

-Αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των διαλυμάτων αποξείδωσης.

 • Πρόσθημα Αναθυμιάσεων Οξέων

Προστίθεναι σε μικρή αναλογία σε διαλύματα αποξείδωσης και μειώνουν την έκλυση αναθυμιάσεων των οξέων.

-Μειώνουν τη φθορά των μεταλλικών εξαρτημάτων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας.

-Βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων

Flux

Για αποθέσεις θερμού γαλβανίσματος άριστης ποιότητας είναι απαραίτητο οι επιφάνειες των αντικειμένων και ο τηγμένος ψευδάργυρος , κατά τη στιγμή της αντίδρασής τους, να βρίσκονται στην καθαρότερη δυνατή μορφή και κυρίως να είναι απαλλαγμένες από οξείδια.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό, τα αντικείμενα εμβαπτίζονται σε διάλυμα Flux.

Η εταιρία μας διαθέτει Flux σε σκόνη, κρυσταλλικής δομής ή άνυδρη για ακόμα αποτελεσματικότερη απόδοση.

Παθητικοποίηση Θερμογαλβανισμένων Αντικειμένων

Η εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει με υλικό Παθητικοποίησης (πολυμερές) Θερμογαλβανισμένων αντικειμένων.

Πρόκειται για υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, απαλλαγμένο από Χρώμιο, το οποίο σχηματίζει ισχυρό προστατευτικό-αντιδιαβρωτικό φιλμ βάρους 0,4-0,8gr/m2.

Τα θερμογαλβανισμένα αντικείμενα, εξέρχονται από το μπάνιο του τηγμένου ψευδαργύρου και χωρίς να ψυχθούν, εισέρχονται κατευθείαν στο διάλυμα της  Παθητικοποίησης.