Εργαστηριακά Εργαλεία με Επικάλυψη Μετάλλων της Ομάδας Πλατίνας

Η εταιρεία μας διαθέτει απλά εργαστηριακά εργαλεία, εργαλεία για αναλύσεις ακτίνων X-Φθορισμού κλπ με επίστρωση κραμάτων μετάλλων που ανήκουν στην ομάδα Πλατίνας (Πλατίνα, Ρόδιο, Ιρίδιο και Παλλάδιο) ή καθαρής Πλατίνας, ή με επίστρωση κραμάτων Πλατίνας/Χρυσού.

Το είδος της επίστρωσης καθορίζεται από τις απαιτήσεις της εφαρμογής : ικανότητα διαβροχής, αντίσταση στην διάβρωση, σημείο τήξης εφαρμογής, αντοχή στη θραύση κλπ., και ταυτόχρονα προσδίδει μεγάλο χρόνο ζωής στα εργαστηριακά εργαλεία.

Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά μπορούν να ενισχυθούν , όταν στις επιστρώσεις Πλατίνας-κραμάτων Πλατίνας χρησιμοποιηθούν σκληρά-σε διασπορά (dispersion-hardened) ή λεπτόκοκκα σταθεροποιημένα υλικά, όπως το Οξείδιο του Ζιρκονίου.
Στην περίπτωση αυτή, τα εργαστηριακά εργαλεία χαρακτηρίζονται εν συντομία ως
FKS-Πλατίνας (feinkornstabilised) ή FKS-κράματα Πλατίνας.
Τα FKS-Πλατίνας/κράματα Πλατίνας εργαλεία έχουν επιπλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • σταθερότητα στη δομή τους κατά τη διάρκεια της ανόπτησης
 • αυξημένη Αντοχή Εφελκυσμού και αντοχή Διαρροής Υλικού
 • υψηλή αντοχή Θραύσης
 • υψηλή αντοχή για εφαρμογές όπου απαιτούνται 20% υψηλότερες Θερμοκρασίες από αυτές όπου χρησιμοποιούνται τα εργαλεία με απλή επίστρωση μετάλλων της ομάδας Πλατίνας ή των κραμάτων της.
 • υψηλότερο βαθμό Χημικής Αντίστασης

Διατίθενται οι ακόλουθες FKS-Πλατίνας/κραμάτων Πλατίνας  επιστρώσεις:

 • FKS Pt : FKS Πλατίνα
 • FKS Pt/Au 95/5 : FKS Πλατίνα/Χρυσός 95/5
 • FKS Pt/Rh 90/10 : FKS Πλατίνα/Ρόδιο 90/10

Ενδεικτικά αναφέρουμε Εργαστηριακά Εργαλεία με τις πιο πάνω επιστρώσεις:

Χωνευτήρια, Χωνευτήρια με καπάκι, Κύπελλα, Δίσκοι και Χωνευτήρια Εξανθράκωσης, διαφόρων διαστάσεων με/χωρίς χείλος με επίστρωση:

 • Πλατίνας/Ιριδίου 97/3
 • Πλατίνας/Χρυσού 95/5
 • FKS- Πλατίνας/Χρυσού 95/5

Σκάφη με λαβή και mini-Χωνευτήρια , διαφόρων διαστάσεων με επίστρωση:

 • Πλατίνας
 • Πλατίνας/Ιριδίου 97/3
 • Πλατίνας/Χρυσού 95/5

Δίσκοι Χύτευσης , Χωνευτήρια κλπ για  αναλύσεις ακτίνων X-Φθορισμού, διαφόρων μορφών και διαστάσεων με επίστρωση:

 • Πλατίνας/Χρυσού 95/5
 • FKS-Πλατίνας/Χρυσού 95/5

Είδη Εργαστηριακού Εξοπλισμού: Λαβίδες από Χρώμιο-Νικέλιο, Τσιμπιδάκια, Σπάτουλες κλπ διαφόρων μορφών και διαστάσεων με επίστρωση:

 • Πλατίνας/Ιριδίου 97/3
 • Πλατίνας/Χρυσού 95/5
 • Πλατίνας

Ηλεκτρόδια τύπου : Fischer, Winkler, Woelbling με επίστρωση:

 • Πλατίνας/Ιριδίου 90/10

Ηλεκτρόδια τύπου : Schoeniger με επίστρωση:

 • Πλατίνας