Η εταιρεία μας διαθέτει Ηλεκτρολύτη Διακοσμητικού Χρωμίου με Τρισθενές Χρώμιο κορυφαίου Γερμανικού Οίκου.

Πρόκειται για ηλεκτρολύτη, χωρίς Εξασθενές Χρώμιο , φιλικό προς το περιβάλλον και τον χειριστή.
Οι  λαμβανόμενες αποθέσεις είναι εξαιρετικά γυαλιστερές και φωτεινές.
Ο προσφερόμενος ηλεκτρολύτης διακοσμητικού χρωμίου έχει εξαιρετικές ιδιότητες καλυπτικότητας, επιπέδωσης και απόδοσης.

Η εταιρεία μας με την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία της παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της.