ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΡΟΖ ΧΡΥΣΟΥ , ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Η εταιρεία μας, έχοντας πάντα ως γνώμονα, την προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, σας προσφέρει το διάλυμα προστασίας με Νανοσωματίδια : ‘ΝΑΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ MTL 01′ για Ροζ αποθέσεις Χρυσού, αποθέσεις Χαλκού αλλά και κραμάτων Χαλκού.

Το διάλυμα αυτό υπερέχει των κοινών παθητικοποιήσεων που βασίζονται σε Οργανικά Πολυμερή, πολλαπλασιάζοντας την αντοχή των αποθέσεων που περιέχουν Χαλκό.